• مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
  .

 • WHO Index Medicus
  indexing

 • شماره سوم مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین
  شماره سوم مجله اطلاع رسانی پزشکی

 • دعوت از داوران
  دعوت از داوران

 • کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران

 • اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت

 • قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

 • Sientific Indexing Services

 • همایش ملی اطلاعات، سلامت و خلیج فارس

 • نخستین کنگره کشوری مرور ساختار یافته و فرا تحلیل در پژوهش های زیست پزشکی

فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved